Báo cáo thị trường ngành tóc barber trong 20 năm và tương lai

Quy mô thị trường ngành tóc barber shops tại Mỹ

$4.5 tỉCác cửa hàng cắt tóc ở quy mô thị trường Hoa Kỳ vào năm 2022
0%Các cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng quy mô thị trường vào năm 2022
1.5%Các cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng quy mô thị trường hàng năm 2017–2022

Các câu hỏi về quy mô thị trường

Quy mô thị trường của ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là bao nhiêu?
Quy mô thị trường, tính theo doanh thu, của ngành Cửa hàng cắt tóc là 4,5 tỷ đô la vào năm 2022.
Tốc độ phát triển của ngành Công nghiệp cắt tóc ở Mỹ vào năm 2022 là bao nhiêu?
Quy mô thị trường của ngành Cửa hàng cắt tóc dự kiến sẽ vẫn ổn định vào năm 2022.
Ngành công nghiệp Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ tăng trưởng hay suy giảm trong 5 năm qua?
Quy mô thị trường của ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ đã tăng trung bình 1,5% mỗi năm từ năm 2017 đến năm 2022.
Ngành cắt tóc ở Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng hay suy giảm trong vòng 5 năm tới?
Xem phân tích đầy đủ của chúng tôi về ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ để hiểu quy mô thị trường của ngành dự kiến sẽ tăng hay giảm trong năm năm tới.
Ngành công nghiệp Cửa hàng cắt tóc hoạt động như thế nào so với các ngành công nghiệp khác của Hoa Kỳ trong năm năm qua?
Quy mô thị trường của ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ tăng nhanh hơn so với nền kinh tế nói chung.
Ngành Cắt tóc ở Mỹ hoạt động như thế nào so với ngành Hàng tiêu dùng và Dịch vụ ở Mỹ?
Quy mô thị trường của ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ tăng nhanh hơn so với ngành Hàng tiêu dùng và Dịch vụ nói chung.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ?
Yếu tố tiêu cực chính ảnh hưởng đến ngành này là sự cạnh tranh cao, trong khi yếu tố tích cực chính là chỉ số tâm lý kinh doanh.
What is the biggest opportunity for growth in the Barber Shops industry in the US?
Thị trường cốt lõi của ngành là người lớn từ 20 tuổi đến 64 tuổi. Những thay đổi về nhân khẩu học này ảnh hưởng đến ngành thông qua quy mô cơ sở khách hàng của nó. Vào năm 2021, số lượng người trưởng thành từ 20 đến 64 tuổi dự kiến sẽ tăng lên, thể hiện một cơ hội tiềm năng cho ngành công nghiệp này.

Quy mô thị trường tuyển dụng ngành tóc barber shop tại Mỹ

134,834Nhân viên của các cửa hàng cắt tóc ở Mỹ vào năm 2022
-0.7%Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng việc làm vào năm 2022
-1.4%Các cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng việc làm hàng năm 2017–2022

Quy mô thị trường tuyển dụng ngành tóc

Có bao nhiêu người được tuyển dụng trong ngành Cắt tóc ở Mỹ vào năm 2022?
Tính đến năm 2022, có 134.834 người làm việc trong ngành Công nghiệp Cắt tóc ở Mỹ.
Tăng trưởng việc làm trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là bao nhiêu?
Số người làm việc trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ giảm trung bình -1,4% trong 5 năm từ 2017 đến 2022.
Việc làm trong ngành Cắt tóc ở Mỹ dự kiến sẽ tăng hay giảm trong 5 năm tới?
Xem phân tích đầy đủ của chúng tôi về ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ để hiểu liệu việc làm trong ngành dự kiến sẽ tăng hay giảm trong năm năm tới.
Doanh nghiệp trung bình trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ tuyển dụng bao nhiêu người?
Các cửa hàng cắt tóc kinh doanh trung bình ở Mỹ có 1,3 nhân viên.
Các doanh nghiệp trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ có thêm nhân viên không?
Công việc kinh doanh trung bình trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ hiện sử dụng nhiều nhân công hơn so với cách đây 5 năm.
Nhân viên làm việc trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ có năng suất như thế nào?
Doanh thu trên mỗi nhân viên đối với hoạt động kinh doanh trung bình trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ đã giảm trong 5 năm qua.

Tổng quan số lượng tiệm tóc Barber Shop tại Mỹ

107,113Các cửa hàng cắt tóc kinh doanh ở Hoa Kỳ vào năm 2022
-2%Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng kinh doanh năm 2022
-3.5%Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ Tăng trưởng kinh doanh hàng năm 2017–2022

Lưu ý cần biết về thị trường ngành tóc

Có bao nhiêu doanh nghiệp trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ vào năm 2022?
Tính đến năm 2022, có 107.113 cơ sở kinh doanh Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ, giảm -3,5% so với năm 2021.
Số lượng các cơ sở kinh doanh Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ tăng trưởng hay giảm trong 5 năm qua?
Số lượng doanh nghiệp trong ngành Cắt tóc ở Mỹ đã giảm trung bình 3,5% mỗi năm trong vòng 5 năm từ 2017 – 2022.
Dự báo tăng trưởng kinh doanh của ngành Barber Shops tại Mỹ trong vòng 5 năm tới là bao nhiêu?
Xem phân tích đầy đủ của chúng tôi về ngành Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ để hiểu liệu số lượng doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng hay suy giảm trong năm năm tới.
Những bang nào có số lượng doanh nghiệp trong ngành Tiệm cắt tóc cao nhất ở Hoa Kỳ?
New York (937 doanh nghiệp), Florida (482 doanh nghiệp) và California (475 doanh nghiệp) là những Bang có số lượng cơ sở kinh doanh Tiệm cắt tóc nhiều nhất tại Mỹ.
Các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ cần lưu ý những chi phí nào?
Ngành cắt tóc ở Mỹ sử dụng nhiều lao động, có nghĩa là các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều hơn vào lao động hơn là vốn. Chi phí cao nhất cho hoạt động kinh doanh trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ tính theo phần trăm doanh thu là Tiền lương (48%), Mua hàng (9,3%) và Tiền thuê & Tiện ích (2%). Để biết chi tiết đầy đủ về cấu trúc chi phí của ngành, bao gồm các tỷ lệ tài chính và điểm chuẩn khác cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hãy xem phân tích đầy đủ của chúng tôi.
Những công ty nào có thị phần cao nhất trong ngành Cửa hàng cắt tóc ở Mỹ?
Ngành cắt tóc ở Mỹ tập trung thị phần thấp và không có công ty nào chiếm hơn 5% thị phần.

Tổng quan thị trường nghề tóc barber shop

Ngành dịch vụ chăm sóc tóc của Hoa Kỳ bao gồm khoảng 84.000 cơ sở (78.887 thẩm mỹ viện; 5.166 tiệm cắt tóc) với tổng doanh thu hàng năm khoảng 24 tỷ USD.

CẢNH QUAN CẠNH TRANH

Nhu cầu được thúc đẩy bởi nhân khẩu học, sự gia tăng dân số và thu nhập cá nhân. Lợi nhuận của các công ty riêng lẻ phụ thuộc vào hoạt động tiếp thị hiệu quả và duy trì hoạt động kinh doanh lặp lại. Các công ty lớn tận hưởng lợi thế quy mô trong mua hàng và tiếp thị. Các công ty nhỏ có thể cạnh tranh thành công bằng cách cung cấp dịch vụ cao cấp hoặc đảm bảo vị trí thuận lợi. Cả hai phân khúc của ngành đều bị phân tán: 50 nhà điều hành tiệm làm đẹp lớn nhất tạo ra khoảng 15% doanh thu của ngành công nghiệp Hoa Kỳ và 50 nhà điều hành tiệm cắt tóc lớn nhất chiếm khoảng 30% doanh thu.

SẢN PHẨM, VẬN HÀNH & CÔNG NGHỆ

Các nguồn doanh thu chính là cắt tóc, nhuộm tóc, chăm sóc móng, chăm sóc da và bán hàng hóa. Thẩm mỹ viện chiếm 75,6% doanh thu của ngành công nghiệp Hoa Kỳ; tiệm cắt tóc chiếm 3,5%; và tiệm nail chiếm 20,8%.

Một thẩm mỹ viện điển hình chiếm khoảng 1.000 đến 1.500 bộ vuông và nằm ở trung tâm dải hoặc trung tâm mua sắm. Các tiệm thường tuyển dụng các nhà tạo mẫu tóc thực hiện công việc cắt tóc thực tế, các chuyên gia tạo màu chuyên về nhuộm tóc và các trợ lý khác nhau gội đầu …

Trước đại dịch, hầu hết chúng ta không nhận ra tiệm hớt tóc là một trong những dịch vụ thiết yếu mà chúng ta sử dụng để giữ sạch sẽ, đẹp mắt và cảm thấy dễ chịu. Ngay cả trong khoảng thời gian đặt hàng tại nhà và các cuộc họp Zoom trong chiếc quần dài, mọi người vẫn muốn trông thật đẹp. Giả sử bạn không muốn trở thành một trong những người cắt tóc tự làm, tiệm hớt tóc tiếp tục là một cơ sở kinh doanh địa phương mà chúng tôi trông cậy vào ngay cả trong những thời điểm không chắc chắn này.

Ở hầu hết các khu vực, các tiệm cắt tóc đang hoạt động trở lại và khách hàng đánh giá cao cảm giác bình thường khi đến tiệm cắt tóc mang lại. Như câu nói, “Điều này cũng sẽ trôi qua”.

Báo cáo nghiên cứu thị trường ngành tóc Barber Shop 2019

Trong 3 năm qua, ngành công nghiệp Cửa hàng cắt tóc ở Hoa Kỳ đã tăng trưởng trung bình hàng năm 6% để đạt doanh thu 1 tỷ đô la. Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Cửa hàng cắt tóc năm 2019 là bản đánh giá chuyên sâu về ngành công nghiệp này ở Hoa Kỳ.
Ngành công nghiệp Cửa hàng cắt tóc bao gồm các công ty được gọi là cửa hàng cắt tóc hoặc cửa hàng tạo mẫu tóc nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cắt, tỉa và tạo kiểu tóc cho nam giới và trẻ em trai; và / hoặc cạo và cắt tỉa râu của nam giới.

Báo cáo dựa trên các cuộc khảo sát kinh doanh toàn diện và sâu rộng và được sử dụng cho nhiều mục đích chiến lược, bao gồm đo điểm chuẩn, thẩm định, cắt giảm chi phí, lập kế hoạch, đánh giá cơ hội, dự báo, sắp xếp hợp lý và phân tích khoảng cách. Báo cáo bao gồm hơn 100 bộ dữ liệu chi tiết, như doanh số bán hàng trong lịch sử và dự báo trong ngành, chi tiết chi phí hoạt động, phân tích dòng sản phẩm, tỷ lệ tài chính, điểm chuẩn, tiền lương, lợi nhuận, phân tích tổ chức, doanh thu trên mỗi nhân viên, thống kê nhà nước, lạm phát giá, phân tích hợp nhất, công ty động lực học, phạm vi trả lương cho các vai trò khác nhau, dữ liệu quy mô doanh nghiệp, việc làm, v.v.

Quy mô thị trường

Năm 2018, doanh thu trong ngành là 1 tỷ đô la

Tốc độ phát triển

Trong 3 năm qua, ngành này đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 6%

Mức lương trung bình

Mức lương trung bình theo giờ của ngành cho các công việc văn phòng và hành chính là $ 13,27
Mua ngay bây giờ với các mức lương thấp nhất 10%, 25%, trung bình, 75% cao nhất và 90% trong 14 loại công việc
Những điểm nổi bật ở trên đại diện cho một phần nhỏ những gì bạn sẽ tìm thấy trong báo cáo này.

Tổng quan thị trường ngành tóc nam barber shop

Thị trường tiệm cắt tóc của Hoa Kỳ là một ngành công nghiệp trị giá 5 tỷ đô la với hơn 150.000 người. Trong báo cáo thị trường này, chúng tôi giới thiệu một số thống kê của ngành, triển vọng trong những năm tới và các xu hướng sắp tới như sử dụng thiết bị di động và đón nhận công nghệ. Làm thôi nào.

Chỉ số ngành của tiệm cắt tóc

Mobile barbers can make life easier by coming to you

Quy mô thị trường tiệm cắt tóc của Hoa Kỳ ước tính vào khoảng 5 tỷ đô la. (IBISWorld)

tăng trưởng việc làm ước tính trong ngành cắt tóc được chốt ở mức 1,1% (Dữ liệu Hoa Kỳ)

Ngành công nghiệp cắt tóc của Hoa Kỳ đã đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,9% trong 3 năm qua, đạt doanh thu 1,1 tỷ đô la. (K Bentley Insights)

Các hiệu cắt tóc trên khắp Hoa Kỳ đã giảm 23% từ năm 1992 đến năm 2012. Hãy cẩn thận khi bạn quyết định mở tiệm của mình. (Forbes)

Có khoảng 131.077 cơ sở kinh doanh tiệm cắt tóc ở Hoa Kỳ Cho dù bạn đang ở thị trường nào hay triển vọng kinh tế, mọi người vẫn cần cắt tóc. (IBISWorld)

44% đàn ông Mỹ đến tiệm cắt tóc trong năm qua. Đây là một thói quen duy trì cá nhân sẽ được truyền cho các thế hệ sau. (MindBody Business)

Vào năm 2020, chính phủ liên bang đã chi tổng cộng 21.395 đô la cho các hiệu cắt tóc. Nó đã trao 3 hợp đồng cho 3 công ty với giá trị trung bình là $ 7,132 mỗi công ty. Cắt tóc của một nhân viên chính phủ có thể sinh lợi. (Bất cứ điều gì nghiên cứu)

Thị trường cung cấp thợ cắt tóc toàn cầu

Thị trường cung ứng thợ cắt tóc toàn cầu được dự đoán sẽ đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đô la. Đây là một thị trường vô cùng rộng lớn bao gồm dầu gội đầu, gel dưỡng tóc và dầu xả. (OpenPR)

Tăng trưởng hàng năm của ngành trung bình là 1,9% từ năm 2012 đến năm 2017. (OpenPR)

Trong những năm từ 2017 đến 2022, ngành công nghiệp này được dự đoán sẽ tăng trưởng 3% mỗi năm. (OpenPR)

Ngành công nghiệp cắt tóc bao gồm 4.377 công ty tại 4.845 địa điểm. (K Bentley Insights)

Độ tuổi trung bình của nhân viên là 39,5. Điều này cho thấy rằng có một loạt các chuyên gia cắt tóc trẻ, già và trung niên. (Dữ liệu Hoa Kỳ)

Ngành công nghiệp cắt tóc sử dụng khoảng 152.201 người. (IBISWorld)

Khả năng sinh lời của các tiệm cắt tóc nam Barber Shop

Popular barbershops have some great names for inspiration

Thợ cắt tóc kiếm được bao nhiêu?

Tại California, mức lương trung bình cho mỗi nhân viên là $ 23,590 hàng năm. Mức lương trung bình của một thợ cắt tóc ở Mỹ lên tới 30.414 USD mỗi năm. (Đại lộ Năm Viện)

Những địa điểm có mức thu nhập thấp hơn, các cửa hàng có thể chỉ thu được $ 7 – $ 10 một lần cắt tóc. Hãy dành thời gian để xem xét loại hình cửa hàng trẻ em và đối tượng khách hàng bạn muốn phục vụ trước khi mở cửa kinh doanh.

Tại Hoa Kỳ, những thợ cắt tóc được trả lương thấp hơn nhận được trung bình 19 nghìn đô la mỗi năm và những thợ cắt tóc được trả lương cao nhất mang lại hơn 42.000 đô la mỗi năm.

Thu nhập trung bình hàng năm của một chủ tiệm hớt tóc là 27.000 đô la, tương đương khoảng 11 đô la một giờ theo Cục Thống kê Lao động. Tất nhiên, hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng nhiều thợ cắt tóc không báo cáo đầy đủ các mẹo về tiền mặt để tránh bị đánh thuế.

Mức lương trung bình dự kiến trong 10 năm trong ngành là $ 27,718 một năm. (Dữ liệu Hoa Kỳ)

Mobile Barbershops (Tiệm cắt tóc lưu động)

mobile

Một chiếc xe buýt của tiệm cắt tóc di động.

Kiểu dáng di động được cho là mang lại nhiều lợi nhuận hơn vì bạn không phải trả tiền cho một gian hàng hoặc một chỗ ngồi hoặc phí phần trăm cho một tiệm làm đẹp. Các khoản thanh toán hoa hồng cho thị trường sẽ chỉ khiến bạn mất khoảng 10% đến 20% so với mức trung bình từ 40% đến 60% tại một thẩm mỹ viện.

Ở các nước Tây Âu, như Pháp hoặc Đức, cắt tóc tại nhà chiếm 20% tổng số dịch vụ.

Trong khi ở Hoa Kỳ, nó có thể được ước tính chỉ từ 1% đến 2% được thực hiện bởi các chuyên gia tại nhà. Đây là một ước tính sơ bộ vì các con số dựa trên dữ liệu chính xác thậm chí không tồn tại. Hầu hết các tiệm không phân biệt giữa cắt giảm tại nhà và tại cửa hàng. (Nhà tạo kiểu Dash)

Bạn có thể duyệt các tiệm di động đã qua sử dụng để bán trên thị trường của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng bắt đầu đánh giá cao điều này khi không rời khỏi nhà để được hưởng các dịch vụ an toàn và chuyên nghiệp.

Xu hướng trong ngành cắt tóc

mobile salon customers
Bên trong một salon di động.

Nghề cắt tóc ở Pennsylvania chỉ có mức tăng trưởng 20% kể từ năm 2007 (Elegance USA)

Dịch vụ cắt tóc là một trong những dịch vụ hàng đầu mà nam giới cho biết họ dự định thử tiếp theo. Tin hay không thì tùy, đàn ông cũng thích ngoại hình đẹp!

Các tiệm cắt tóc chiếm 81 phần trăm tổng doanh số bán các sản phẩm chải chuốt dành cho nam giới. Đây là một cơ hội lớn để bán và giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao. (Elegance USA)

Ngày nay, nam giới được đối xử với trải nghiệm đầy đủ, sang trọng khi nhận được các dịch vụ cao cấp. Nhiều tiệm cắt tóc hiện nay cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc cá nhân bao gồm cạo râu, cắt tỉa lông gấu và mát-xa. Tất cả những điều này có thể được hoàn thành trong khi nhâm nhi ly cà phê pha cà phê miễn phí và xem một trận bóng đá trên màn hình lớn.

Nghề cắt tóc được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn 7,4%, tỷ lệ tăng trưởng việc làm trung bình của cả nước. Nghề này có công ăn việc làm ngay cả trong thời buổi kinh tế khó khăn. (Elegance USA)

Nắm bắt công nghệ. Hiện nay đã có phần mềm tự động hóa với giá cả phải chăng sẽ xử lý công việc quản trị liên quan đến việc điều hành một tiệm cắt tóc. Việc tận dụng phần mềm chi phí thấp cho phép khách hàng đặt lịch hẹn trực tuyến, gửi lời nhắc và chấp nhận thanh toán có thể cắt giảm công việc quản trị mà không cần thuê lễ tân cho cửa hàng.

Chúng tôi hy vọng bạn sử dụng nghiên cứu được hỗ trợ dữ liệu này để đưa ra quyết định sáng suốt về tiệm hớt tóc của mình. Bất chấp những thay đổi trong hành vi và công nghệ của người tiêu dùng, những điều cơ bản để vận hành một tiệm cắt tóc sinh lời sẽ vẫn như cũ cho đến khi rô-bốt có thể cắt tóc tử tế. Cung cấp phần cắt giảm chất lượng, nói chuyện với khách hàng, cung cấp dịch vụ nhất quán và bạn đã có những thành phần chính để vượt qua đối thủ cạnh tranh.

Tổng kết năm 2020

  • Các số liệu mới nhất hiện có (2018) cho thấy ngành công nghiệp làm đẹp và tóc đã tạo ra doanh thu hơn 8 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế Vương quốc Anh.
  • Thợ cắt tóc, thẩm mỹ viện và tiệm làm móng là ba ngành hàng bán lẻ có mức tăng trưởng cao nhất.
  • Tỷ lệ tồn tại của các doanh nghiệp làm đẹp và tóc kéo dài một năm, ba năm và năm năm đã giảm từ năm 2015 đến năm 2019.
  • 60% những người làm nghề cắt tóc và cắt tóc là lao động tự do và 65% làm đẹp là tự kinh doanh.
  • The number of hairdressing and barbering apprenticeships in England continues to fall.

Các định nghĩa chính thức về ngành tóc và làm đẹp bao gồm:

Gội đầu, cắt và tỉa tóc, cài, nhuộm, nhuộm, làm xoăn, duỗi tóc và các hoạt động tương tự cho nam và nữ, cắt tóc, cạo râu và cắt tỉa râu, cắt tỉa lông, massage mặt, làm móng tay và móng chân, trang điểm, điện phân và các liệu pháp làm đẹp khác, nhưng không phải sản xuất tóc giả.

NHBF Industry statistics 2020

Nếu bạn hỏi chúng tôi, kinh doanh tóc là ngành kinh doanh tốt nhất trên thế giới — đó là lý do tại sao chúng tôi làm những gì chúng tôi làm! Nhưng cũng giống như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, kinh doanh tóc là một ngành kinh doanh. Nếu bạn muốn thành công trong ngành tóc, điều cần thiết là phải có thông tin.

Cho dù bạn đang cân nhắc mở một salon của riêng mình hay chỉ đơn giản là bạn tò mò về ngành này, dưới đây chúng tôi đã tập hợp một số thống kê gây sốc nhất về kinh doanh salon, được chia thành một số danh mục: Thống kê về tài chính, hành vi của khách hàng , và mở một thẩm mỹ viện.

Thống kê tài chính

1. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (CHỦ YẾU Ở HÌNH THỨC CHO THUÊ VÀ LAO ĐỘNG) CÓ THỂ KẾ TOÁN TỚI 80% DOANH THU CỦA MỘT SALON.

Mặc dù tỷ lệ chi phí trên doanh thu chính xác của một thẩm mỹ viện sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm vị trí của tiệm, quy mô tiệm và quy mô “đơn đặt hàng” trung bình mà khách hàng trả, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tiệm hoạt động trên lợi nhuận khá mỏng. Nổi bật trong ngành thường đòi hỏi phải tìm ra những cách mới để mang lại doanh thu trong khi vẫn giữ chi phí thấp — chẳng hạn như nắm vững chiến lược bán lẻ của thẩm mỹ viện của bạn.

2. TÀI KHOẢN SALONS HIỆN TẠI CHO 95% THỊ TRƯỜNG TÓC HOA KỲ, KHI CÓ RÀO CẢN (VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THUỘC NHIỀU HƠN NỮA) TÀI KHOẢN CHỈ CHO 5% THỊ TRƯỜNG.

Có, có những người đàn ông thường xuyên đến tiệm để thực hiện các dịch vụ làm tóc của họ. Nói như vậy, không có gì bí mật khi các tiệm vẫn có xu hướng điều chỉnh các dịch vụ của họ cho phụ nữ. Với một phần nhỏ thị trường nam giới được phục vụ bởi các doanh nghiệp phù hợp với phong cách và nhu cầu của họ, và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ này, càng có nhiều cơ hội cho các nhà tạo mẫu và thợ cắt tóc có thể đáp ứng nhu cầu đó.

3. TRONG KHI CÁC SẢN PHẨM DƯỠNG TÓC CỦA MÌNH CHỈ LÀM ĐƯỢC KHOẢNG 5% ĐẾN 25% DOANH SỐ BÁN HÀNG, HỌ CÒN LỢI NHUẬN HƠN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÓC.

Đối với hầu hết các thẩm mỹ viện, các phương pháp điều trị và dịch vụ như balayage, foilyage, v.v. chiếm phần lớn doanh thu. Những dịch vụ này là bánh mì và bơ để giữ cho đèn sáng và cửa mở — nhưng chúng thường không phải là nơi tạo ra tiền thật. Mặc dù doanh thu bán lẻ thường chỉ chiếm từ 5 đến 25 phần trăm tổng doanh thu của các salon, nhưng chúng có xu hướng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều: Trung bình cao tới 50 phần trăm. Rõ ràng, điều đó trả tiền cho một thẩm mỹ viện để cải thiện chiến lược bán lẻ tại tiệm của họ và hoàn thiện các dịch vụ của họ cho phù hợp với thị trường mục tiêu của họt.

Hành vi của khách hàng

4. 15,53 TRIỆU NGƯỜI MỸ SỬ DỤNG MÀU TÓC CHUYÊN NGHIỆP 4 LẦN HOẶC HƠN 6 THÁNG TRONG NĂM 2019.

Theo một cuộc khảo sát gần đây về những cá nhân sử dụng dịch vụ nhuộm tóc chuyên nghiệp, hơn 15,5 triệu người Mỹ đã đến gặp một chuyên gia về dịch vụ nhuộm màu ít nhất bốn lần trong sáu tháng qua. Số lượng lớn nhất được hỏi (hơn 20 triệu) cho biết họ nhuộm tóc chuyên nghiệp 2-3 lần mỗi 6 tháng. Trong cả hai trường hợp, khách hàng cũ và khách hàng cũ là nguồn thu quan trọng đối với hầu hết các tiệm – một thực tế chỉ ra tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng của bạn.

5. TRONG NỬA ĐẦU NĂM 2016, SỮA TẮM TÓC NAM TĂNG 110%.

Con số này lặp lại những bài học kinh nghiệm ở phần hai ở trên, nhưng vẫn có thể gây ngạc nhiên cho nhiều nhà tạo mẫu, những người tập trung phần lớn vào các dịch vụ dành cho phụ nữ. Rõ ràng, xu hướng dịch vụ làm tóc của nam giới ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến khi có nhiều lựa chọn hơn.

6. TRONG CÙNG GIAI ĐOẠN THỜI GIAN NÀY, DỊCH VỤ CÂN BẰNG TĂNG 71%.

Con số này sẽ không gây ngạc nhiên đối với hầu hết các nhà tạo mẫu hoặc chủ tiệm, những người chắc chắn hiểu tầm quan trọng của những dịch vụ này trong ngành. Nhưng điều quan trọng vẫn cần lưu ý là mức độ phổ biến của các dịch vụ!

7. NGƯỜI TIÊU DÙNG GIỮA ĐỘ TUỔI 25 VÀ 34 CHỈ ĐẠI DIỆN CHO 16,5% THỊ TRƯỜNG TÓC VÀ SALON.

Nhiều nhà tạo mẫu có xu hướng nhắm đến thị trường trẻ hơn. Mặc dù điều đó ổn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nhân khẩu học khác cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của bạn. Điển hình: Hơn 75% tổng doanh thu trong ngành đến từ những người lớn hơn 34 tuổi.

Mở tiệm tóc nam

8. NGÀNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÓC CỦA HOA KỲ BAO GỒM HƠN 80.000 CƠ SỞ VỚI DOANH THU KẾT HỢP HÀNG NĂM KHOẢNG 20 TỶ USD.

Con số này được phân chia giữa khoảng 77.000 tiệm cắt tóc và 4.5000 tiệm cắt tóc. Tuy nhiên, dù bạn phân tích theo cách nào thì đó cũng là một con số lớn minh họa mức độ cạnh tranh của ngành kinh doanh tóc. Đây hoàn toàn không phải là lý do để bạn không mở một thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, điều đó khiến bạn thấy được tầm quan trọng của việc tìm ra cách khác biệt hóa bản thân với các đối thủ cạnh tranh.

9. MỘT CÔNG TY SALON TIÊU BIỂU CÓ KHOẢNG 1.000 ĐẾN 1.500 HÌNH VUÔNG.

Số liệu thống kê này có thể giúp chủ tiệm thẩm mỹ viện đánh giá một không gian khi họ xem xét các địa điểm khác nhau cho doanh nghiệp của họ. Điều quan trọng là không gian phải đủ lớn để phục vụ đúng lượng khách hàng và các dịch vụ khác nhau mà bạn có thể cung cấp, trong khi không quá lớn để làm tăng chi phí chung của bạn lên nhiều.

10. GIỮA NĂM 2010 VÀ 2020, DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG CÁC VỊ TRÍ SALON MỞ CỬA SẼ TĂNG 16%.

Do nhu cầu gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, các chủ tiệm có thể gặp khó khăn hơn trong việc lấp đầy các vị trí còn trống trong tiệm của họ. Các nhân viên, được khuyến khích bởi viễn cảnh mức lương cao hơn, có thể có xu hướng chuyển sang một thẩm mỹ viện cạnh tranh hơn, có khả năng mang theo những khách hàng thường xuyên của họ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là các chủ tiệm làm việc chăm chỉ để xây dựng văn hóa tôn trọng lẫn nhau với nhân viên của họ.

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc ở châu Á: Kết quả nghiên cứu hậu Covid từ 2019

Thị trường các tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc giảm nhẹ xuống 2.138.200 triệu Yên, bằng 99,6% so với năm tài chính trước

Viện nghiên cứu Yano (Viện trưởng Takashi Mizukoshi) đã tiến hành một cuộc khảo sát về thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc trong nước và đã làm rõ các xu hướng theo quận, theo cách điều trị, và các đối thủ trên thị trường, cũng như triển vọng trong tương lai.

Sự chuyển đổi và dự báo về quy mô thị trường tiệm cắt tóc và thẩm mỹ viện

Transition and Forecast of Barber and Beauty Salon Market Size

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÓC NAM

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc (dựa trên doanh số bán hàng tại các cơ sở kinh doanh) trong năm 2018 đạt 2.138.200 triệu yên, bằng 99,6% quy mô của năm tài chính trước. Trong thị trường cắt tóc, việc khách hàng nam trẻ tuổi sử dụng tiệm làm đẹp hoặc sử dụng chuỗi cắt tóc giá rẻ ngày càng gia tăng, khiến nhiều thợ cắt tóc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho một số loại dịch vụ nhất định, chẳng hạn như dịch vụ chỉ cắt tóc.

Thị trường thẩm mỹ viện đã bị phân cực giữa các thẩm mỹ viện giá trị gia tăng và chuỗi thẩm mỹ viện giá rẻ với các hạng mục và dịch vụ điều trị hạn chế. Có một số thẩm mỹ viện đã trở lại cơ bản để cung cấp không chỉ các kỹ thuật và dịch vụ điều trị, mà còn nâng cấp toàn bộ dịch vụ nhằm khôi phục mức giá tối ưu cho việc nâng cấp đó. Ngoài ra, có một số thẩm mỹ viện đang cố gắng hợp tác với các dịch vụ làm đẹp khác để thu hút thêm khách hàng. Ngoài ra, một số nỗ lực đã được thực hiện để tăng doanh số bán các sản phẩm chăm sóc tóc và các hàng hóa khác tại các tiệm để tăng đơn giá mỗi lần mua trên quan điểm nâng cao năng suất, quản lý để giữ cho toàn bộ quy mô thị trường ở mức tương đương với năm trước.

Chủ đề đáng chú ý

Trong ngành công nghiệp tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc, những năm gần đây đã có sự gia tăng nhanh chóng của các tiệm chuyên “nhuộm tóc (hoặc nhuộm)”. Mức phí thấp, ngang bằng với các chất tạo màu tóc bán sẵn trên thị trường, kèm theo độ hoàn thiện của màu nhuộm do các thợ nhuộm chuyên nghiệp thực hiện. Các tiệm đã thu hút sự chú ý của những khách hàng yêu cầu một trình độ kỹ thuật nhất định với giá cả tương đối thấp, xu hướng của các tiệm như vậy đã trở thành trên toàn quốc. Để vận hành những tiệm như vậy, không chỉ tiệm làm tóc lớn và vừa mà các công ty trong ngành ăn uống hay nhà hàng cũng bắt đầu tham gia vào ngành, cố gắng mở rộng kinh doanh bằng cách nhượng quyền các tiệm trên toàn quốc hoặc địa phương.

Để đối phó với những công ty mới thành lập như vậy, một số nhà sản xuất mỹ phẩm cho các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hàng hóa và dịch vụ làm đẹp, chuyên gia tư vấn nhuộm tóc, tư vấn về quản lý doanh nghiệp đã và đang mở rộng phạm vi kinh doanh của mình bằng cách cung cấp sản phẩm và bí quyết.

Cùng với một số chuỗi tiệm chỉ cắt tóc, các tiệm chuyên nhuộm tóc này nổi lên để đáp ứng nhu cầu nhuộm màu thực tế ngày càng tăng đã trở thành mối đe dọa đối với các tiệm địa phương do tư nhân quản lý cung cấp các dịch vụ tương tự.

Triển vọng tới tương lai

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc (dựa trên doanh số bán hàng tại các cơ sở kinh doanh) dự kiến đạt 2,127,900 triệu yên cho năm tài chính 2012, bằng 99,5% quy mô trong năm tài chính trước đó. Trong toàn bộ quy mô, thị trường cắt tóc có thể sẽ bằng 99,4% quy mô của năm tài chính trước đó với 629.500 triệu yên, và thị trường thẩm mỹ viện cũng giảm xuống 99,6% so với quy mô của năm trước đó. là 1.498.400 triệu yên.

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc nói chung đã không thể khơi dậy hoàn toàn ý chí tiêu dùng của khách hàng, vấn đề này dường như vẫn còn kéo dài ngay cả sau khi đợt tăng thuế tiêu thụ dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2019. Nếu tình hình không được cải thiện, rõ ràng là khách hàng sẽ ít ghé thăm tiệm hơn và để xem điều trị tại tiệm nghiêm khắc hơn theo quan điểm ROI.

Ngoài ra, ngành công nghiệp tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc tiếp tục phải đối mặt với những thách thức sau đây là nâng cao đơn giá chi tiêu cho mỗi khách hàng tại tiệm thông qua đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực: Tăng cường tăng doanh số bán hàng tại tiệm dựa trên tiếp thị 1-1, tức là, để xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng; và Điều chỉnh giá để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và kết hợp nhiều dịch vụ.

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc

Thị trường tiệm cắt tóc và tiệm cắt tóc trong nghiên cứu này chỉ ra toàn bộ thị trường nội địa của tiệm cắt tóc và tiệm làm đẹp cung cấp các dịch vụ bao gồm cắt tóc, uốn tóc vĩnh viễn, uốn tóc, nhuộm tóc, v.v., cùng với việc bán sản phẩm tại các cửa hàng và tại các cơ sở chuyên môn. Nó cũng bao gồm các dịch vụ chăm sóc tóc tại nhà và những dịch vụ đó mà không có bất kỳ tiệm nào có được.

========================

The Fist Barber Shop

💈 382 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp, TPHCM (Có chỗ đậu ô tô)

💈 Mobile: 0906813994

facebook.com/thefistbarber

Tiệm tóc nam | Cắt tóc nam | Tiệm Barber ở Gò Vấp | Uốn tóc nam | Nhuộm tóc nam | Làm đẹp nam giới | Tóc nam đẹp | Xem ngày cắt tóc | Sáp vuốt tóc nam | Kiểu tóc nam ngắn | Kiểu tóc nam cổ điển | Kiểu tóc nam hiện đại | Kiểu tocnam đẹp chất

Advertisement

Đăng bởi Barber The Fist

Vào mùa hè năm 1989, khi The Fist Barbershop được thành lập bởi anh Eric Dinh. Là người luôn say mê với việc chải chuốt, cắt tóc nam ngắn, uốn tóc nam xoăn, nhuộm tóc nam đẹp phong cách sống của một quý ông và tôn vinh giá trị truyền thống gia đình. cắt tóc nam| nhuộm tóc nam| uốn tóc nam| tóc đẹp cho nam giới | mẹo tạo kiểu tóc nam đẹp | đào tạo nhận học viên nghề tóc | kiểu tóc nam cổ điển | kiểu tóc nam hiện đại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: