POLITIX VÀ MOVEMBER RA MẮT BỘ SUIT ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI ĐƯỢC LÀM BẰNG RÂU RIA MÉP

Movember này, POLITIX đã hợp tác với nghệ sĩ Pam Kleemann-Passi, thông qua Bullfrog, để tạo ra Bộ đồ dành cho tóc Mo đầu tiên trên thế giới – được làm từ tóc thật – được thiết kế để bắt đầu các cuộc trò chuyện xung quanh sức khỏe của nam giới.